Konut Kredisinde Zorunlu Sigortalar

Karşılacağınız bu sıkıntıları bir nebze olsun hafifletmek oluşabilecek zararlarınızı gidermek amacıyla da sigorta yaptırırsınız. Sigorta, sigortaya mevzu olan şeyin risk değerlendirilmesini takiben belirlenen bir prim tutarı karşılığında, bu işle ilgilenen kuruluşla riskin gerçekleşmesi halinde zararın tazmin edilmesi için meydana getirilen bir nevi sözleşmedir. Burada öncesinden primin ödenmiş ve sözleşmenin imzalanmış olması esastır. Bu sigortanın mevzusu konutunuz, taşıtınız, sağlığınız ve hatta hayatınızla ilgili olabilir.

Bankalardan alınan kredilerde de durum benzerdir. Bankalar müşterilerine kredi kapsamında ödedikleri tutarın geri ödenmesinden, aldıkları teminatın sağlam olmasından güvenli olmak isterler ve her türlü olumsuzluğu göz önüne alarak bu kredilerle beraber bir ekip sigortalar yaptırmayı tercih ederler. Bu sigortalar yalnız bankalar için değil, ihtimaller içinde bir olumsuzluk halinde kredi kullananlar için de bir güvence niteliği taşır.

Hangi Kredi İçin Hangi Sigorta Yapılır?

Bankalardan gerekseme kredisi kullanıyorsanız çoğu zaman size tavsiye edilen sigortalar ferdi kaza sigortası ve yaşam sigortasıdır. Bu sigortaları yaptırmanız her gerekseme kredisinde mecburi olmamakla beraber, uygun faiz ve ödeme kolaylıklarının sunulmuş olduğu bazı kampanya kredilerinde bu sigortalar mecburi tutulabilmektedir. Eğer bu sigortaları yaptırmak istemez iseniz kampanya haricinde kalan ve faiz oranları birazcık daha yüksek olan kredileri kullanmayı tercih edebilirsiniz.

Konut kredilerinde ise durum birazcık daha farklıdır. Yine ferdi kaza ve yaşam sigortası yaptırılması mecburi olmayan sadece yaptırıldıklarında konut kredi faiz oranlarında indirim elde eden konut kredileri bulunmakla beraber, iki sigorta vardır ki bunların yaptırılması her durumda mecburi tutulmakta, bunların yaptırılmaması benzer biçimde bir seçenek bulunmamaktadır. Bu sigortalardan biri Zorunlu Deprem Sigortası doğrusu DASK, diğeri Konut Sigortası’dır.

DASK Nedir, Neden Yapılır?

Zorunlu Deprem Sigortası olan DASK, vatanımızda yaşanmış olan ve büyük can kayıpları ile maddi zarara neden olan 1999 yılındaki depremlerden sonrasında yapılması mecburi hale getirilmiş olan bir sigortadır. Bir ekip yasal düzenlemeler çerçevesinde yaptırılması devlet tarafınca mecburi hale getirilen DASK, zelzele sebebiyle konutlarda meydana gelebilecek zararların tazmin edilmesini amaçlamaktadır. Konutun bulunmuş olduğu bölgenin kaçıncı derecede zelzele bölgesinde olduğu ve hangi yılda yapıldığı bu sigortanın priminin belirlemesinde ehemmiyet taşımakta ve prim oranları belli bir standart dahilinde tespit edilmektedir. Bu nedenle sigorta şirketleri içinde prim farkı yok denecek kadar azdır.

Bankalar da, konut kredi kullandırımlarından ilkin yasal olarak mecburi kılınan bu DASK’ı yaptırmak zorundadır.  Tapu dairelerinde DASK poliçesi olmaksızın tapunun devri alıcıya yapılamamakta; su, elektrik ve doğalgaz benzer biçimde aboneliklere başvuruda DASK poliçesi istenmektedir.

Konut Sigortası Nedir? Neden Yapılır?

Konut kredilerinde bankaların mecburi olarak yaptırdıkları öteki sigorta Konut Sigortasıdır. Mortgage Kredi düzenlemesine bakılırsa krediye mevzu olan konut, kredi vadesi bitinceye kadar banka tarafınca güvence olarak ipoteğe alınmaktadır. Yine bu yasal düzenleme, nin geri ödenmemesi durumunda bankaya konutu satarak, kredisini tasfiye hakkı vermektedir. Bu durumda banka, yangın, su baskını benzer biçimde nedenlerle konutta meydana gelebilecek ve konutun satış kabiliyetini ve kıymetini negatif yönde etkileyebilecek hasarlara karşı konutu ve dolayısıyla kendini güvence altına almak ister. Bundan dolayı da Konut Sigortası’nı mecburi meblağ. Ne var ki bu konut sigortası isterseniz krediyi kullandığınız banka vesilesiyle, isterseniz de kendi belirlediğiniz sigorta şirketi aracılığyla kredi veren bankayı “dain mürtehin” göstererek yaptırabilirsiniz.

Bankaların mecburi tuttuğu her iki sigorta da yalnız banka açısından değil, ihtimaller içinde bir riskte konutu hasar görecek olan sizin için de faydalıdır.

Bir önceki haberimiz olan Nuvo Dragos ikinci etapta yaşam başlıyor başlıklı haberimizde , konut satışı ve Maltepe hakkında bilgiler verilmektedir.


Yukarı