Banka Kredileri Hakkında Bilinmeyenler

Bankalardan kredi kullanmak istediğinde, bankalar kullandırdıkları kredilerle beraber müşterilerine çeşitli sigorta seçenekleri de sunmaktadır. Neredeyse sigortalar bankacılık işlemlerinin bir parçası haline gelmiştir. Sigorta yapılmasındaki amaç hem banka, hem de kredi kullanan satın alan açısından öngörülemez, tahmin edilemez bir ekip risklerin meydana gelmesi halinde her iki taraf için de koruma sağlamaktır.

Bankalar tarafınca meydana getirilen sigorta türleri kullanılacak kredinin çeşidine gore değişim göstermektedir. Bireysel İhtiyaç Kredileri, Konut Kredileri, Taşıt Kredileri, Tarım Kredileri’nde  yaptırılan sigortalar bir kaçı haricinde hep farklıdır.

Bireysel İhtiyaç Kredilerindeki Sigortalar

Bankalar, Bireysel İhtiyaç Kredileri’nde çoğu zaman ve Ferdi Kaza Sigortası’nı yaptırırlar. Bu sigortaların yapılması mecburi olmamakla beraber sigorta yapılması mecburi olan kredilerin faiz oranları öteki gereksinim kredilerine kıyasla daha düşüktür. O nedenle daha oldukça tercih edilirler.

Konut Kredilerinde Sigortalar

Konut Kredileri’nde yapılması mecburi olan ve de yapılması mecburi olmayan sigortalar vardır. Yapılması mecburi olan sigortalar DASK ve Konut Paket Sigortası olup bunların yapılması zelzele, yangın, sel, toprak kayması, su basması benzer biçimde risklere karşı kredi mevzusu konutta oluşabilecek zararın tazminidir. Bu zararın tazmini hem bankanın ipotek karşılığında kullandırdığı kredinin teminatı olan konutun kıymet kaybının telafisini sağlar, hem de konuttaki hasardan dolayı mağdur duruma düşen müşterinin mağduriyetini büyük seviyede giderir.

Bu sigortaların kredi kullanılan bankadan yapılması mecburi olmamakla beraber kredi kullandırılan bankadan daha iyi fiyat alınabileceği unutulmamalıdır. Eğer bu iki sigorta bankanın önerilmiş olduğu sigorta şirketinden başka bir sigorta şirketine yaptırılırsa kesinlikle kredi çekilen bankanın “dain mürtehin” sıfatıyla sigorta poliçesine yazıldırılması lazımdır. Zorunlu olan bu iki sigortanın yanısıra müşterinin talebine gore ve Ferdi Kaza Sigortası da yapılabilir. Konut kredilerinde de, ve Ferdi Kaza Sigortalarının yapılması halinde faiz oranları daha düşük olur.

Taşıt Kredisinde Sigortalar

Taşıt Kredileri’nde de yapılması mecburi iki sigorta olmakla beraber,  yaptırılması isteye bağlı başka sigortalar  da vardır. Taşıt Kredileri’ndeki mecburi sigortalardan biri taşıtın trafiğe çıkmadan ilkin yaptırılması ihtiyaç duyulan ve yasal bir zorunluluk olan Zorunlu Trafik Sigortası, diğeri de ihtimaller içinde bir kazada araçtaki hasarın tazminini elde eden Kasko Sigortası’dır. Müşteriler gene isteğe bağlı olarak daha düşük faiz oranından yararlanmak amacıyla Ferdi Kaza Sigortası ve ’nı da yaptırabilirler.

Tarım Kredilerinde Sigortalar

Tarım Kredileri’nde de TARSİM  (Tarım Sigortaları Havuzu) vardır. Bu sigortalar kullandırılan ziraat kredisinin içeriğine gore Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Sigortası, Kümes Hayvanları Sigortası, Sera Sigortası benzer biçimde sigortalar olabilir.

Sigortaların Faydaları

Kredi kullanırken ek bir maliyet olarak kabul edilen sigortalar aslen tüketicileri koruma amacındadır. Olası bir kaza sonucunda malül kalınması yada vefat halinde, geride kalanları sigorta borcunu ödeme yükümlülüğünden kurtararak kredinin ödenmesini sağlar. Tarımsal ürün sigortalarında ise ürünün zarar görmesi ya da hayvanların telef olması durumunda ziraatçiyi zor durumdan kurtarmış olur.

Bir önceki haberimiz olan Konut Kredisinde Zorunlu Sigortalar başlıklı haberimizde hayat sigortası ve hakkında bilgiler verilmektedir.


Yukarı